FAKTA OM STRESS2024-02-13T13:57:06+00:00
Loading...

FAKTA OM STRESS

Stress er ikke en sygdom men en belastningstilstand der udvikles over tid. Du prøver at klare hverdagen og med tiden glemmer du hvordan det er at have det godt og være glad.

Fra naturens side er stress positiv da det hjælper dig med at skærpe dine sanser og din reaktionsevne. Du er i stand til at omfordele dine ressourcer og kan opleve du har uanede kræfter.

Når hjernen registrerer at der er ”fare på færde”, produceres hormonerne adrenalin og kortisol som sendes ud i kroppen og din reaktionsevne skærpes.

Adrenalin sætter gang i det instinkt som får dig til at ”kæmpe eller flygte”. Du bliver i stand til at omfordele dine ressourcer og du oplever at du har uanede kræfter.

Kortisol er blandt andet med til at regulere dit naturlige behov for søvn og hvile. Kortisol er skadeligt i større mænger gennem længere tid. Derfor kan længerevarende stress føre til alvorlige sygdomme, fx. hjerte- karsygdomme, forhøjet blodtryk, angst og depression, diabetes, osteoporose. Immunforsvaret påvirkes negativt af både adrenalin og kortisol og forhøjet indhold af disse hormoner er én af årsagerne til at stressramte ofte bliver syge.

Fortsætter du den uhensigtsmæssige adfærd uden at slappe af ind i mellem eller overhører du kroppens signaler, vil det medføre en permanent belastning af kroppen. Kroppen forsøger at klare belastningen ved at frigive endorfiner og du bliver i stand til at fortsætte din uhensigtsmæssige adfærd en tid endnu. Dette kan i værste fald medføre udbrændthed.

Stress faktorer

Stress er hjernes reaktion på stressfaktorer. Disse opleves som ydre påvirkninger, men dét der virkelig stresser dig er den betydning du selv lægger i af de ydre påvirkninger.

Det der virker stressende på den ene, virker stimulerende og inspirerende for en anden. Stressfaktorerne findes både i dit privatliv og dit arbejdsliv - det afgørende er at se faktorerne i en helhed.

Enhver forandring i dit liv påvirker dit stressniveau, hvad enten den er positiv elle negativ.


Hvornår skal du reagere?

At se din stress i øjnene er det første skridt i den rigtige retning. Det vigtige er at stressen bliver opdaget og behandlet, så du kan finde tilbage til et liv med trivsel.

Måske reagerer du først når det bliver så slemt at der begynder at komme fysiske og/eller psykiske symptomer. Kolleger, venner og familie vil have bemærket ændringerne i din adfærd og humør før du selv gør det.

NÆST EFTER
ONDT I RYGGEN
ER STRESS
FOLKESYGDOM NR. 1
I DANMARK

  • Ca. 430.000 danskere - svarende til 10-12 % - har symptomer på stress hver dag
  • Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 3.000 sygemeldte danskere hver dag
  • Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress
  • Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress
  • Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet
  • Stress fører til 30.000 hospitalsindlæggelser årligt
  • Stress er årsag til en halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark

I følge WHO bliver stress en af de væsentligste årsager til sygdom i 2020.Kilde: stressforeningen

Jeg hjælper dig!

Stol på at der er hjælp at hente.

Husk det er kun dig der kender din grænse for at stoppe op, sige fra og bede om hjælp.

Jeg møder dig dér hvor du er og hjælper dig med at finde frem til hvad du kan have gavn af selv at gøre både nu og i fremtiden.

Det kræver blot er du er motiveret og indstillet på forandringer, så hjælper jeg dig.

HVIS IKKE IDAG... HVORNÅR SÅ?

- ring allerede nu og hør hvordan jeg kan hjælpe dig