TRIVSEL2017-05-01T14:49:50+00:00
Loading...

TRIVSEL

Trivsel kan ikke defineres entydigt. Videnscenter for arbejdsmiljø anvender følgende definition:

"Trivsel på arbejdet er når vi oplever velvære og balance mellem de krav vi stilles overfor og vores behov, kompetencer og ressourcer"

Denne definition kan let overføres til trivsel i hverdagen:
  • Du føler dig godt tilpas, oplever tilfredshed og glæde med dit liv
  • Du er i balance med dig selv og dine omgivelser
  • Du har lyst til og kan klare dine daglige gøremål
Det er vigtigt at huske at:
  • Trivsel bidrager til et godt helbred
  • Et godt helbred bidrager til trivsel og dermed færre sygedage
Dette betyder ikke at du ikke engang imellem oplever udfordringer og møder 'bump på vejen'. Det vigtige er at du i det store og hele er tilfreds med det liv du lever.

Hvis alt i livet gik glat og nemt uden udfordringer, ville du ikke udvikle dig og vokse som menneske.


Det daglige pres og udfordringerne kan dog blive af en sådan karakter, at du - i en kortere eller længere periode - må søge hjælp for at komme på fode igen og tilbage til et liv i trivsel.

Det første og vigtigste skridt du må tage, er at erkende at det ikke er meningen at du skal klare alting selv.

Du vil opleve at det kan være meget befriende at hente hjælpe fra andre, der hér og nu har de fornødne faglige og menneskelige ressourcer til at hjælpe dig videre.

"En rejse på tusinde mil begynder med det første skridt"

Lao Tse (604 f.Kr. – 534 f. Kr.)

HVIS IKKE IDAG... HVORNÅR SÅ?

- ring allerede nu og hør hvordan jeg kan hjælpe dig